Privacybeleid

Privacyverklaring klant-en leveranciersadministratie

Graag maken wij u er op attent dat wij de persoonsgegevens die u ons verstrekt zullen verzamelen en gebruiken omdat dit noodzakelijk is om een eventuele overeenkomst met u te sluiten en uit te voeren. Dat geldt zowel voor onze (potentiële) klanten als voor onze leveranciers bij wie wij goederen en/of diensten aankopen.

Bent u een (potentiële) klant van ons, dan gebruiken wij uw gegevens om u een offerte te kunnen toesturen, te kunnen bepalen aan welke specificaties of wensen een bepaald product dient te voldoen, producten te kunnen leveren of werken voor u te kunnen verrichten, te kunnen factureren en met u vlot te kunnen communiceren over de uitvoering van de overeenkomst.

Bent u een (potentiële) leverancier dan zijn uw persoonsgegevens eveneens noodzakelijk voor de sluiting en uitvoering van de overeenkomst. Bij inkoop is dat nodig om u te kunnen laten weten aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst wat ons betreft dient te voldoen, een offerte aanvraag te kunnen toesturen of een bestelling bij u te kunnen plaatsen, uw facturen te kunnen betalen en vlot en efficiënt met u te kunnen communiceren over andere aspecten van de overeenkomst.

U bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u ons geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan is het echter wel mogelijk dat wij aan de hiervoor genoemde werkzaamheden geen gevolg kunnen geven.

Doorgifte aan derden:

Van een eventuele overeenkomst met u is het mogelijk dat wij uw persoonsgegevens moeten verstrekken aan partijen die onderdelen, materialen en producten aan ons toeleveren of in onze opdracht werkzaamheden uitvoeren. Verder maken wij gebruik van externe serverruimte voor de opslag van (delen van) onze verkoop- en inkoopadministratie, waar uw persoonsgegevens een onderdeel uitmaken. Uw persoonsgegevens worden om die reden aan onze provider van serverruimte verstrekt. Verder maken wij gebruik van Microsoft Office en de bijhorende opslagmogelijkheden voor e-mails en anderen bestanden.

Direct Marketing:

Wij doen geen nieuwsbrief mailing of reclame mailing naar onze klanten of leveranciers.

Bewaarperiode persoonsgegevens:

Wij hanteren de door de belastingsdienst vastgestelde bewaarperiode van minimaal zeven (7) kalenderjaren voor onze complete project-, inkoop- en verkoop-administratie waar uw persoonsgegevens onlosmakelijk van uit maken.

Uw rechten:

U heeft het recht om ons te vragen om uw eigen persoonsgegevens te mogen inzien. Als daartoe inleiding bestaat, kunt u ons ook verzoeken om aanvulling van uw persoonsgegevens of om het wijzigen van onjuistheden. Daarnaast heeft u het recht om te vragen om uw persoonsgegevens te wissen of het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken. Ook kunt u bij ons bezwaar maken tegen het verzamelen en gebruiken van uw gegevens of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Tot slot kunt u ons verzoeken om verkrijging van uw  persoons-gegevens of overdracht van die gegevens aan een ander. Om uw recht te kunnen uitoefenen kunt u zich wenden tot: Car. Valkenaers Paul EBVBA, Leuvensestwg. 454 te 3200 Gelrode, GSM 0477/38.48.32 of info@valkenaers.be.

Ook met vragen of voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Website: www.valkenaers.be

© 2024 Carrosserie Valkenaers | Contacteer ons | Website door Publivisie